Få plass til 23% flere gjester i din restaurant

Få plass til 23% flere gjester

Denne artikkelen baserer seg på en faktisk historie. Der resultatet var en økning av antall gjester med 23% bare noen uker etter at de byttet til ResDiary. Mange vil kunne med fordel utnytte deler av dette for økt lønnsomhet.

Noen spørsmål om dagens situasjon:

  1. Lar du 3 personer sitte på et bord med plass til 5 på en travel dag?
  2. Godtar du at alle kan booke kl. 19.00 alle dager?
  3. Hvor lang tid beregner du for forskjellige gruppestørrelser?

 

Utfordring 1:

Problemet med å få maksimalt ut av restauranten er i noen tilfeller at det sitter færre på hvert bord i forhold til hva det er maksimalt plass til. Dette er en krevende jobb å passe på hele tiden, ettersom du ikke vil si nei til noen.

Kanskje hadde det ideelle vært å ha ekstra strenge regler på de travleste ukedagene, men samtid åpnet opp mer når datoen nærmer seg dersom det fortsatt er ledige bord.

Løsning 1:

Du setter en regel for hver bordstørrelse og bordkjede som forteller minimum antall gjester du ønsker på aktuelle ukedager. I tillegg opphever du denne regelen automatisk x timer før aktuell dato. Alt dette kan du sette opp og la ResDiary ta seg av automatisk.

 

Utfordring 2:

Opplever du også at de fleste gjester reserverer bord kl. 19.00? Kl. 19.00 er normalt den dårligste tiden å ta imot bookinger på! Årsaken er at det ødelegger muligheten til å få flest mulig gjester plassert i løpet av en travel kveld. Samtidig som kjøkkenet og servitørene får store utfordringer med å ta slike topper!

Optimalt sett vil du noe har færre gjester kl. 19.00, men flere før og etter dette. På den måten vil du kunne få inn flere gjester og ha flere sittinger på samme bord, samme kveld.

Løsning 2:

Sett regler som sier hvor mange som kan reservere innen hvert 15. minutt og varier dette etter ukedager. Travle dager kan du tilby flere å komme kl. 18.00 og 20.00, færre kl. 19.00. Dette er mye å passe på både for interne reservasjoner og online reservasjoner.

Her vil ResDiary hjelpe deg. Du kan sette opp en oversikt over hvor mange reservasjoner du ønsker hvert 15 minutt og variere dette etter ukedag.  Da kan kun du med nok rettigheter overstyre dette internt, men ikke uten en advarsel.

 

Utfordring 3:

Derom vi spør gjesten om hvor lenge de ønsker bordet vil de alltid sikre seg med å ta i litt ekstra. Ofte ser vi at et bord har betalt og gått, mens det fortsatt er 90 minutter til neste reservasjon på bordet.

Ideelt sett burde vi variere sittetiden etter hvor mange de er i selskapet og når på dagen det er.

Løsning 3:

Dersom du tar med dine erfaringer om sittetid i forhold til antall og tidspunkt kan du sette disse tallene inn i bookingsystemet ResDiary. Da vil det automatisk beregnes optimal tid og samtidig informeres gjesten på e-post og SMS om hvor lenge bordet er reservert.

Du kan til og med variere dette ut fra hvilken meny du tilbyr, slik at de reservasjon med en 7-retters får lengre tid enn de med 3-retters!