Brygga 11, Geir Skeie

Brygga 11 Geir Skeie

Siden oppstarten i 2010 har Brygga 11, Geir Skeie registrert alle sine bestillinger i online booking systemet ResDiary. Kjører e-post markedsføring direkte fra bookingsystemet og optimaliserer restauranten. Kjører dobbel bordsetting i høytider.

Restaurant:
Brygga 11, Geir Skeie

Hjemmeside:
https://www.brygga11.no

Funksjoner:
Bookingkalender på hjemmeside, skreddersydde e-post bekreftelser, e-post markedsføring, håndterer de forskjellige ukedager og sesonger spesielt, optimaliserer restauranten med fler bordsetninger, Flere områder/etasjer.

https://www.resdiary.com/restaurant/brygga11geirskeie