ResDiary versjon 8.1 er lansert

ResDiary versjon 8.1 er lansert

ResDiary versjon 8.1 inneholder en rekke nye funksjoner

Her de viktigste endringene du bør vite om.

 

Lar deg enkelt se når en gjest har bestilt bord hos deg for første gang.

ResDiary 1timeguest

https://www.ilosvideos.com/?p=pv&v=_Y1N9bhfCIDy

 

Walk-in registrering er forbedret

Nå er det mer logikk innebygget i walk-in registreringen. Det gjør at du nå kan «presse» inn en walk-in med kort sittetid dersom du klikker direkte i dagboken. Du kan også ved å klikke direkte på bordet i det grafisk bordplan.

walk-in 100315

https://www.ilosvideos.com/?p=pv&v=vrkr_7yG_0Yc

 

Omfordeling av reservasjoner

Enkelte ganger er det ønskelig å raskt kunne flytte en reservasjon fra et bord til et annet. Funksjonen for å omfordele (un-allocate) finnes nå tilgjengelig når du klikker på en booking.
Dette gjelder både i dagboken og i forventede ankomster.

Unallocate

 

https://www.ilosvideos.com/?p=pv&v=qrvRhG0X56Ya

 

Du kan også omfordele alle bookinger på en enkel måte. Dette benyttes typisk dersom du har mange bestillinger allerede og får en litt større booking som du ønsker å prioritere.
Etter at du har valgt å omfordele alle kan du legge til en ny booking, for deretter å plassere tilbake de opprinnelige.

Unallocate all

https://www.ilosvideos.com/?p=pv&v=_Ub6osYNLWQX

 

Du kan enten dra en booking til ønsket bord eller la ResDiary gjøre dette for deg. På toppen av listen over bookinger til fordeling, finner du en knapp for dette.
Denne vil starte med å plassere de største reservasjonene først. Er det flere reservasjoner med samme antall personer vil den eldste bookingen bli plassert først.

fordele bord