MOBILTILPASSET SIDE

Du får en egen mobiltilpassede side på resdiary.com – HELT GRATIS. Siden blir generert av den informasjonen som blir oppgitt i din ResDiary, om du ønsker å endre på siden kan vi hjelpe deg med det. Kunder kan booke direkte fra fra denne siden, og blir oppfordret til å skrive tilbakemelding etter besøket.

Mobiltilpasset side på ResDiary.com


Vi lager en egen side for deg ved bruk av informasjon og bilder vi allerede har fra din restaurant. Denne vil også inneholde godkjente tilbakemeldinger fra kunder og det er mulig for kunder å booke bord direkte fra denne siden.

Responsivt Design


Din side vil være responsiv, det vil si at den er optimalisert for mobil, nettbrett og PC/MAC. Dette gjør at det enkelt for dine kunder å finne frem til din restaurants tilbakemeldinger og booke bord.