Din restaurant har plass til 23% flere gjester!

Denne artikkelen baserer seg på en faktisk historie. Der resultatet var en økning av antall gjester med 23% bare noen uker etter at de byttet til ResDiary. Mange vil kunne med fordel utnytte deler av dette for økt lønnsomhet. Noen spørsmål om dagens situasjon: Lar du...