Norges eldste selskap velger ResDiary

Norges eldste selskap velger ResDiary

Norske Selskab er en historisk kulturinstitusjon, stiftet i 1772 av norske studenter i København. Selskapets historiske betydning ligger i medlemmenes engasjement for Norges frihet, den gang landet lå under dansk herredømme. Les mer på...